Aplankykite

Kauno Karatė Klubas „Samurajus“ rekomenduoja aplankyti

Parama klubui

Su Jūsų paaukota 2% pajamų mokesčio parama – klubas gali įsigyti naują inventorių, organizuoti varžybas, vasaros stovyklas, dalyvauti varžybose, finansuoti klubo sportininkų kelionės išlaidas į tarptautines varžybas, Europos, Pasaulio čempionatus. Daugiau informacijos čia.

Visada turėk aiškų, švarų protą.

Klubo narių priėmimas

 1. Klubo nariu gali būti kiekvienas LR pilietis savanoriškai dalyvaujantis klubo veikloje, pripažįstantis klubo įstatus, vidaus tvarką, mokantis nario mokestį.
 2. Klube yra laikinieji, tikrieji ir klubo garbės nariai:
  • Laikinieji klubo nariai yra visi nepilnamečiai asmenys, lankantys klubo užsiėmimus, dalyvaujantys klubo veikloje
  • Tikrieji klubo nariai yra klubo steigėjai, asmenys turintys 18 metų ir dalyvaujantys klubo veikloje daugiau kaip 4 metus.
  • Už ypatingus nuopelnus klubo taryba gali suteikti klubo garbės nario vardą.
 3. Norintys tapti klubo nariu:
  • Užpildo asmens kortelę – prašymą. Už nepilnamečių prašymus pasirašo tėvai arba jų globėjai. Atsisiųskite ir atsispausdinkite klubo nario anketą (pildoma kompiuteriu, Word formatu arba pildoma ranka, PDF formatu).
  • Susipažįsta su klubo vidaus taisyklėmis.
  • Susipažįsta su saugumo treniruočių metu taisyklėmis.
  • Pasitikrina sveikatą. Pirminiam sveikatos būklės įvertinimui užtenka pažymos iš šeimos gydytojo su išvada: sveikas/sportuoti gali. Klubo nariai, siekiantys sportinių rezultatų, sveikatą tikrinasi Kauno apskrities sporto medicinos centre (adresas: D. Poškos g. 1, LT-44249 Kaunas; telefonas: +370 37 226772).
 4. Klubo nariams rekomenduojame apsidrausti sveikatą nuo nelaimingų atsitikimų bei traumų treniruočių metu, nes klubas, treneris už patirtas traumas treniruočių metu neatsako.
 5. Klubo nariai moka nustatyto dydžio mėnesinį mokestį už treniruotes iki einamojo mėnesio 10 dienos.
 6. Klubo, Lietuvos rinktinių nariai, socialiai remtini, savanoriai, aktyvistai dalinai arba visai atleidžiami nuo klubo nario mokesčio, vadovaujantis tarybos sprendimu.
 7. Klubo nariai, nesilaikantys vidaus, saugumo treniruočių metu taisyklių, klubo įstatų, nelankantys treniruočių, nesumokėję nario mokesčio, pažeidę Lietuvos Respublikos įstatymus, nesilaikantys Dodžio etiketo, karatė mokinio priesaikos, moralės principų yra šalinami iš klubo narių, tarybos sprendimu.
 8. Klubo nario priėmimas, išstojimas, perėjimas į kitą klubą sprendžiamas klubo tarybos posėdyje.
 9. Išstojant iš klubo arba pereinant į kitą klubą, klubo narys turi pilnai atsiskaityti su savo klubu (sportinis inventorius, nario mokestis ir kt.), pateikti motyvuotą prašymą klubo tarybai. Išstojimo, perėjimo, pašalinimo iš klubo narių atvejais nario mokesčio įnašai ar kitaip klubui perduotos lėšos negrąžinamos.
 10. Klubo nariai turi teisę dalyvauti klubo veikloje, teikti pasiūlymus klubo veiklai, naudotis klubo patalpomis, inventoriumi.

Klubo narys privalo:

 1. Laikytis Dojo Kun (Karatė mokinio priesaika) ir karate Dojo etiketo.
 2. Laikytis saugumo treniruočių metu taisyklių, rūpintis savo ir klubo draugų saugumu, sveikata.
 3. Vykdyti klubo tarybos sprendimus ir savo įsipareigojimus klubui.
 4. Laiku pasitikrinti sveikatą.
 5. Užsiėmimų metu dėvėti baltą kimono.
 6. Treniruotėje atlikti tik trenerio nurodytas užduotis, pratimus.
 7. Demonstruoti pagarbą vyresniems klubo nariams.
 8. Tausoti klubo inventorių.