Aplankykite

Kauno Karatė Klubas „Samurajus“ rekomenduoja aplankyti

Parama klubui

Su Jūsų paaukota 2% pajamų mokesčio parama – klubas gali įsigyti naują inventorių, organizuoti varžybas, vasaros stovyklas, dalyvauti varžybose, finansuoti klubo sportininkų kelionės išlaidas į tarptautines varžybas, Europos, Pasaulio čempionatus. Daugiau informacijos čia.

Negalvok, kad tu turi laimėti, galvok, kad turi nepralaimėti.

SAMURAJAUS GARBĖS IR MORALĖS KODEKSAS

  Samurajus
 1. Teisingumas – sugebėjimas nedvejojant priimti teisingą sprendimą gyvenime, kovoje, atlikti lemiamą smūgį arba garbingai numirti.
 2. Vyriškumas – sugebėjimas mirtino pavojaus atveju išlikti, išgyventi, neprarasti garbės, savitvardos.
 3. Gerumas – sugebėjimas atleisti, pasigailėti sužeisto, bejėgio, atlikti garbingus poelgius.
 4. Mandagumas – pagarba vyresniems, padorumas, dėmesys, geranoriškumas, taktiškumas, tolerancija kitų žmonių atžvilgiu.
 5. Nuoširdumas – sugebėjimas užjausti, paguosti, padėti nelaimės ištiktiems, tai atliekant be savanaudiškų paskatų, nuoširdžiai iš širdies gilumos.
 6. Nesavanaudiškumas – sugebėjimas pasiaukoti vardan aukščiausio tikslo, kurio siekiate.
 7. Garbė yra kiekvieno žmogaus gyvenimo šerdis. Garbingi poelgiai, duoto žodžio laikymasis, savo, šeimai, kovos meno mokyklos garbės išsaugojimas yra kertinis asmenybės akmuo. Žmogus praradęs garbę, gyvenimo idealus yra labai nelaimingas.
 8. Ištikimybė – sugebėjimas ištikimai atlikti savo prievoles (pareigas) šeimai, pasirinktai kovos meno mokyklai, tėvynei, neišduoti savo idealų, pasirinkto gyvenimo kelio, tikslo, kad ir kokie sunkumai, išbandymai Jūsų lauktų.
 9. Kuklumas – tai yra ne savęs sumenkinimas ar neįvertinimas, bet realus savęs pateikimas pagrįstas savikritika, teisingumu, nuoširdumu, dorove, pagarba kovos menams, mokytojams, tradicijoms.
 10. Pagarba – suprantama kaip pareiga gerbti savo protėvius, žymius kovos menų mokytojus, vyresnius amžiumi, kovos menų tradicijas. Be pagarbos nėra pasitikėjimo, be pasitikėjimo neįmanoma mokintis ir mokyti kovos meno.
 11. Savikontrolė – sugebėjimas kontroliuoti viduje ir išorėje vykstančius procesus, išlaikyti dvasios ir kūno harmoniją, pusiausvyrą, adekvačiai reaguoti į pakitimus viduje, išorėje.
 12. Draugiškumas – pagrįstas pasitikėjimu, pagarba, ištikimybe, pasiaukojimu, nesavanaudiškumu, kuklumu, nuoširdumu, geranoriškumu, sudaro sąlygas kiekvienai asmenybei tobulėti, siekti užsibrėžto tikslo.