Aplankykite

Kauno Karatė Klubas „Samurajus“ rekomenduoja aplankyti

Parama klubui

Su Jūsų paaukota 2% pajamų mokesčio parama – klubas gali įsigyti naują inventorių, organizuoti varžybas, vasaros stovyklas, dalyvauti varžybose, finansuoti klubo sportininkų kelionės išlaidas į tarptautines varžybas, Europos, Pasaulio čempionatus. Daugiau informacijos čia.

Mokintis KATA ir dalyvauti tikroje kovoje yra skirtingi dalykai.

Karatė Dodžio etiketas

Karatė dodžio tai ne šiaip sau treniruoklių pristatyta salė, kurioje galima laisvai elgtis ir daryti kas šauna į galvą. Karatė dodžio tai kovos meno įsisavinimo vieta, karatė šventovė, kurioje vyrauja drausmė, tvarka, ramybė, susikaupimas, nusiteikimas kovos meno įsisavinimui, dvasiniam tobulėjimui. Karatė dodžio galioja vidaus taisyklės, pagrįstos karatė mokymo ir etikos principais. Baltas kimono, kurį nešioja karatė mokiniai, karatė mokytojai parodo, kad karatė mokymas yra švarus. Kimono turi būti tvarkingas, su klubo emblema, stiliaus simbolika. Be mandagumo ir etiketo karatė dodžio taptų grubių, pilkų žmonių susibūrimo vieta, kurioje vyrautų chaosas, tuščias energijos švaistymas. Būkite nuoširdūs ir nuoseklūs įsisavinant kovos meną ir dodžio etiketą. Dodžio etiketo ceremonija OSS be nuoširdumo ir tikėjimo praranda prasmę. Karatistas turi išsiskirti mandagumu, pagarbumu, skleisti alpink save teigiamas emocijas.

 • Karatė prasideda ir pasibaigia nusilenkimu
 • Karatė dvasia žūsta be etiketo
 • Be pagarbos nėra pasitikėjimo
 • Be pasitikėjimo nėra karatė mokymo

Dodžio laikomasi tradicinio etiketo:

 • Įeidami į dodžio praleiskite mokytoją ir vyresnius mokinius.
 • Įeinantys į dodžio pasveikina visus garsiai ištardamas OSS (sveikinu visus).
 • Jeigu Dodžio yra šihan, sensei ar senpai (įvardinamas kaip atitinkamo laipsnio karatė mokytojas), tai karatė mokinys (kohai) turi prieiti ir pasisveikinti pasakydamas OSS. Pasisveikinimas atliekamas RITSU REI (stovint musubi dači, nusilenkiant į priekį).
 • Kuomet dodžio jau yra susirinkę karatė mokiniai (kohai), o šihan, sensei ar senpai ateina vėliau, tuo metu dodžio aukščiausią diržą turintis karatė mokinys duoda komandą YOI DAČI (pasiruošimo pozicija), sekanti komanda MUSUBI DAČI (etiketo pozicija), ŠIHAN (SENSEI, SENPAI) NI REI, visi dodžio esantys karatė mokiniai atlieka karatė etiketą OSS.
 • Užsiėmimo pradžia skelbiama komanda MUKOMATE (išsirikiuoti). Po komandos MUKOMATE karatė mokiniai rikiuojasi į vieną eilę pagal meistriškumą arba eilėse po 3 – 4 prieš Činden – Dodžio šventovę.
 • Po komandos SEIDZA atsisėskite po vieną, pradedant vyriausiu mokiniu, į ritualinę poziciją DZA-DZEN. Senpai – vyresnysis mokinys, visada sėdasi šalia sensei, dešinėje pusėje ir garsiai skelbia ceremonijos komandas.
 • Komanda MOKUSO reiškia užsimerkti, pradėti vidinį susikaupimą, meditaciją, kurios metu siekiama susikoncentruoti treniruotei, pašalinti mintis, trukdančias pilnai atsiduoti kovos meno įsisavinimui.
 • Komanda MOKUSO JAME reiškia atmerkti akis, baigti meditaciją.
 • Komanda ČINDEN NI REI (arba ŠOMAN NI REI) reiškia pasveikinti dodžio šventovę.
 • Sensei ir senpai pasisuka į mokinius. Seka komanda ATAGONI NI REI. Tai reiškia abipusę pagarbą, pasitikėjimą ir pažymi, kad visi kartu einame karatė do keliu.
 • Komanda ŠIHAN (Sensei, Senpai) NI REI reiškia mokytojo ir vyresniojo mokinio pasveikinimą, pagerbimą.
 • Po komandos TATE atsistokite po vieną pradėdami vyriausiu mokiniu.
 • Pabaigus įžanginį dodžio etiketą prasideda karatė užsiėmimai.
 • Pavėlavus į užsiėmimą, įeinant į karatė dodžio nusilenkite ir garsiai pasakykite OSS (atsiprašau už pavėlavimą) ir atsisėskite dodžio gale į DZA-DZEN bei laukite šihan, sensei arba senpai nurodymų.
 • Atlikus sensei, senpai nurodymus (fizinius pratimus), atsistojus į YOI dači pasakykite OSS.
 • Kreipiantis į šihan, sensei, senpai stovima YOI dači ir pasakius ŠIHAN, (sensei, senpai) OSS kalbama ar klausiama. Niekada nesikreipkite vardu.
 • Į šihan, sensei, senpai pastabas, pataisymus, pamokymus, patarimus būtina atsakyti OSS.
 • Atliekant pratimus porose laikomasi karatė etiketo OSS, tuo pareiškiant pagarbą partneriui už pagalbą įsisavinant kovos meną.
 • Atliekant kata taip pat laikomasi karatė etiketo OSS pradžioje ir pabaigoje kata.
 • Atliekant kumite laikomasi karatė etiketo OSS, prieš pradedant kovą ir pasibaigus kovai.
 • Be šihan (sensei, senpai) nurodymų, priežiūros draudžiama atlikti kumite, treniruotis su karatė treniruokliais.
 • Nekvieskite į kumite kovotoją, kurio laipsnis yra aukštesnis, bet neatsisakykite, jeigu jus pakvietė aukštesnio laipsnio kovotojas.
 • Susikaupkite, būkite dėmesingi per treniruotes. Stenkitės, kad treniruočių metu nei jūs, nei kiti karatė mokiniai negautų traumų.
 • Karatė gi (kimono) turi būti tvarkinga, švari, diržas išdžiovintas, bet neišskalbtas, nes jis simboliškai jis yra jūsų atkaklumo treniruotėse įdarymas. Mokinkitės gerbti diržą, kaip jūsų atkaklumo treniruotėse simbolį. Nenusivilkite Karate Gi dalių, nenusiriškite diržo per treniruotę, kol jums to neleis padaryti.
 • Aukšto laipsnio turėjimas (ypač juodojo diržo) neleidžia atsipalaiduoti ir negerbti dodžio.
 • Karatė mokinys privalo pasilikti dodžio iki paskutinio ritualinio nusilenkimo treniruotės pabaigoje.
 • Mokytoją reikia gerbti. Karatė prasideda ir baigiasi mandagumu, nusilenkimais. Jeigu jūs negalite parodyti pagarbos žmogui, kuris skiria savo laiką jūsų mokymui, tai jūs nesate verti treniruotis karatė. Niekada nesiginčykite su mokytoju dėl jo nurodymų, niekada nekalbėkite salėje, jeigu mokytojas jūsų nepaklausė. Toks paklusnumas leidžia atsirasti tarpusavio pasitikėjimui tarp mokinio ir mokytojo, kas pagreitina žinių ir mokymo procesą.
 • Išeinant ir paliekant dodžio, atsistojus veidu į činden nusilenkiant pasakoma OSS, kas reiškia atsisveikinu su visais.