Aplankykite

Kauno Karatė Klubas „Samurajus“ rekomenduoja aplankyti

Parama klubui

Su Jūsų paaukota 2% pajamų mokesčio parama – klubas gali įsigyti naują inventorių, organizuoti varžybas, vasaros stovyklas, dalyvauti varžybose, finansuoti klubo sportininkų kelionės išlaidas į tarptautines varžybas, Europos, Pasaulio čempionatus. Daugiau informacijos čia.

Kovoje visada improvizuok.

DO

Įveikti savyje norėjau drakoną rajų,
Nukirsti galvas ir ištraukti liežuvius,
Norėjau pamatyti samurajų –
Jo išvaizdą ir principus žavius.

Bet vos tik apsivilkęs balta gi
Ir apsijuosęs liemenį diržu,
Išvydau – esame nuogi,
Kovos dvasia subręsta pamažu.

Matau jaunuolių ryžtą iš akių,
Kai liejas prakaitas Šviesos vardan:
Kihon, Kata ir Kumite nuo kiu
Iki dienos, kada ateina dan...

Kova! Visi be išimties kariai,
Žvėris nemiega, jis pabudo.
Pradėsime grumtynes Rei
Ir tęsime, kol dega Budo.

Tereik suduoti paskutinį kirtį, –
Dėl gailesčio, ramybės ir tiesos
Einu gyvent, laimėti ir numirti,
Lenkiuosi savo priešui. Oss!

Darius Klibavičius
2000-05-24